Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat:

 

Cozacena.pl Sp. z o.o.

ul. Słowińców 7 lok. 5

78-100 Kołobrzeg

Adres e-mail: zamowienie@cozacena.pl

 

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:

 

*umowy sprzedaży następujących rzeczy (w miarę możliwości podać dodatkowo numer zamówienia):

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

*umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres konsumenta:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego konsumenta do zwrotu płatności:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis konsumenta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej:

 

 

…………………………………

 

Data wypełnienia formularza:

 

…………………………………

* Właściwe zaznaczyć