logo cozacena.pl

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ten określa zasady korzystania z serwisu COZACENA.PL zwanego „porównywarką cen” lub „Serwisem”. Właścicielem Serwisu jest KREDYTUM.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ulicy Walki Młodych 22/3, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000390072, o numerze REGON 320993683 oraz NIP 6711801571.

 2. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika równoznaczne jest z zaakceptowaniem przez niego niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obecnie obowiązującego prawa.

 

§ 2. Korzystanie z Serwisu

 1. Serwis udostępnia Użytkownikom informacje dotyczące oferty handlowej sklepów internetowych w ramach usług porównywania cen, przejście na stronę współpracującego sklepu i dokonania zakupu oraz umożliwia dodawanie opinii na temat oferowanych produktów.

 2. COZACENA.PL nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez współpracujący Sklep oraz przebieg transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem

 3. Serwis ze swojej strony dołoży wszelkich starań aby prezentowana oferta współpracujących Sklepów była rzetelna, aktualna i zgodna z prawdą, nie może jednak zagwarantować ścisłości tej oferty. Użytkownik ostatecznie sam powinien skontaktować się ze Sklepem celem potwierdzenia dostępności wybranego Towaru.

 4. Wszystkie dane, elementy graficzne, znaki towarowe stanowią własność Porównywarki oraz współpracujących Sklepów, ich kopiowanie przetwarzanie i jakiekolwiek modyfikowanie są zabronione

 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu poprzez przeglądarkę internetową

 

§ 3. Ochrona prywatności

Administratorem danych osobowych Serwisu jest jego właściciel. Dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych danych osobowych w szczególności przed dostępem osób niepowołanych. COZACENA.PL zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz.883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej Ustawy.

 

  

§ 4. Postanowienia końcowe 

 1. Użytkownik, akceptując niniejszy regulamin oświadcza, iż korzysta z Porównywarki na własną odpowiedzialność, tym samym nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń odnośnie jej działania.

 2. COZACENA.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w brzmieniu niniejszego regulaminu w dowolnym terminie

 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie Serwisu.

porównaj produkty