logo cozacena.pl

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych serwisu Cozacena.pl jest jego właściciel. Dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych danych osobowych w szczególności przed dostępem osób niepowołanych.

 

Cozacena.pl zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

 

 

porównaj produkty